Objednávání

 

Objednávání pacientů na konkrétní datum a čas je již delší dobu umožněno na pondělí a čtvrtek od 13,00 do 18,00 hodin ; od září 2019 bude pak nově rozšířeno na všechny pracovní dny od 10,00 do 12,00 hodin ... Dopolední ordinační hodiny na objednání jsou vymezeny pro všechny neakutní stavy a pacienty - například neakutní vyšetření, plánované kontroly, pozvané kontroly v rámci DPN, dispenzární kontroly hypertoniků a/nebo diabetiků, vyšetření na řidičské či zbrojní průkazy, různá potvrzení a podobně ... Na odpoledne objednáváme zejména na časově náročnější prohlídky a vyšetření – zejména se jedná o interní předoperační vyšetření, preventivní prohlídky, prohlídky pracovně lékařských služeb, vyjímečně i o jiné případy a vyšetření – například posudková vyšetření pro OSSZ a podobně ... Na daný termín je třeba se objednat s dostatečným časovým předstihem – u preventivní prohlídky minimálně 1 měsíc, u předoperačního vyšetření minimálně 1-2 týdny, množství termínů k objednání je omezené !

Před Vaším objednáním k předoperačnímu vyšetření je třeba nám dodat písemnou zprávu z chirurgického či jiného pracoviště s nezbytnými údaji o plánovaném operačním výkonu : žádost o provedení předoperačního vyšetření s uvedením diagnosy, plánované operace a druhu anestézie, požadovaná laboratorní či jiná vyšetření dle specifik daného pracoviště a kategorie pacienta dle klasifikace ASA

Objednávejte se prosím v naší pracovní době ideálně mezi 9,00 a 12,00 hodinou na telefonním čísle : +420 466 924 341

Pokud Vám neočekávaná situace zabrání v dodržení termínu objednané návštěvy, oznamte nám to prosím telefonicky co nejdříve – Váš zrušený termín můžeme pak snáze obsadit jiným pacientem a Vám nabídnout náhradní termín, děkujeme za pochopení a spolupráci !

Do budoucna uvažujeme o elektronickém vyvolávacím systému do čekárny ... o této případné změně Vás budeme včas informovat© MUDr. Pavel Sillinger s.r.o. 2024.

Tvorba webových stránek: www.enext.cz