Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou :

 
 • Vyšetření za účelem vystavení profesních průkazů (potravinářský, svářečský, jiný)
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (prohlídka vstupní, periodická, mimořádná)
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu
 • Vstupní prohlídka do zaměstnání (vyšetření zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení na žádost zaměstnavatele)
 • Jakékoli jiné komplexní lékařské vyšetření na žádost pacienta – pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením a lázněmi pro samoplátce, před interrupcí, předoperační vyšetření před operací pro samoplátce (plastické operace a podobně)
600,- Kč 
 • Cílené vyšetření včetně zpracování lékařské zprávy (například při napadení jinou osobou, při umístění do ústavu sociální péče, pro potřeby soudu, pro Policii, pro komerční pojišťovny )
 • Komerční pojišťovny – oznámení úrazu, stanovení bolestného, výpisy, potvrzení pracovní neschopnosti, jiná administrativní činnost (bez nutnosti vyšetření)
 • Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace – pro závodní lékaře, pro vyšetření v rámci pracovně lékařských služeb či za jiným účelem na žádost pacienta
300,- Kč
 • Očkování na žádost pacienta nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (bez ceny vakcíny)
 • Provedení testu na okultní krvácení ve stolici v případech, kdy není hrazeno zdravotní pojišťovnou (vyšetřovací set + vyhodnocení)
200,- Kč
 • Vypracování návrhu na lázeňskou léčbu či ústavní RHB léčbu (včetně ceny příslušného tiskopisu, pořízení fotokopií příloh)
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti pro studium, sportovní činnost, rekreační akce a podobně
 • Jednoduché administrativní úkony - různá potvrzení a podobně, detaily viz ceník v ordinaci
100,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 U očkování je nutno k ceně za aplikaci vakcíny připočíst ještě cenu očkovací látky, není-li tato hrazena Zdravotní pojišťovnou ... Ceny v lékárnách i u distributorů vakcín se v čase mění, aktuální cenu a dostupnost konkrétní očkovací látky Vám proto kdykoli rádi sdělíme na vyžádání

Před vypracováním a sepsáním Návrhu na lázeňskou péči či Návrhu na léčebně RHB péči v odborné léčebně požadujeme od indikujícího lékaře specialisty písemnou zprávu se všemi potřebnými údaji – tedy jednoznačná formulace indikace či doporučení lázeňské či ústavní RHB léčby, typ lázeňské léčby – komplexní x příspěvková, číslo indikace, diagnosa slovy + kódem dle MKN10, fakultativně i doporučená destinace lázeňské či RHB léčby ... Za vlastní indikaci lázeňské či ústavní RHB léčby odpovídá indikující specialista, neručíme tedy za kladné vyřízení návrhu ze strany Zdravotní pojišťovny !

 © MUDr. Pavel Sillinger s.r.o. 2021.

Tvorba webových stránek: www.enext.cz