Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1.1. 2024 :

 • Vyšetření za účelem vystavení profesního průkazu (potravinářský, svářečský, jiný)
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (prohlídka vstupní, periodická, mimořádná)
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu (prohlídka vstupní, periodická, mimořádná)
 • Vstupní či periodická prohlídka do zaměstnání (vyšetření zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení na žádost zaměstnavatele)
 • Jakékoli jiné komplexní lékařské vyšetření na žádost pacienta – pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením a lázněmi pro samoplátce, před interrupcí, předoperační vyšetření před operací pro samoplátce (plastické operace a podobně)
700,- Kč 
 • Cílené vyšetření včetně zpracování lékařské zprávy (například při napadení jinou osobou, pro umístění do ústavu sociální péče, pro potřeby soudu, pro Policii, pro komerční pojišťovny )
 • Komerční pojišťovny – oznámení úrazu, stanovení bolestného, výpisy, potvrzení pracovní neschopnosti, jiná administrativní činnost (bez nutnosti vyšetření)
 • Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace – pro závodního lékaře, pro vyšetření v rámci pracovně lékařských služeb či za jiným účelem na žádost pacienta
 • Vypracování návrhu na lázeňskou léčbu či ústavní RHB léčbu za indikujícího specialistu (dle aktuálně platné legislativy je administrace návrhu povinností léčbu doporučujícího specialisty)
500,- Kč
 • Očkování na žádost pacienta nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (bez ceny příslušné vakcíny)
 • Příplatek za expresní vypracování zprávy či tiskopisu do 3 dnů bez ohledu na zákonem stanovenou lhůtu
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti pro studium, sportovní činnost, rekreační akce a podobně
250,- Kč
 • Jednoduché administrativní úkony - různá potvrzení na žádost pacienta, vystavení doporučení k vyšetření u specialisty pouze na žádost pacienta či ex-post bez předchozí indikace lékařem, vystavení a současně ukončení krátkodobé DPN bez předchozího vyšetření lékařem
150,- Kč
 • Aplikace injekcí indikovaných a předepsaných jiným zdravotnickým zařízením v naší ordinaci (cena za aplikaci 1 injekce)
30,- Kč
 • Pořízení fotokopie zprávy na žádost pacienta (cena za 1 stranu A4)
10,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 U očkování je nutno k ceně za aplikaci vakcíny připočíst ještě cenu očkovací látky, není-li tato hrazena zdravotní pojišťovnou ... Ceny v lékárnách i u distributorů vakcín se v čase mění, aktuální cenu a dostupnost konkrétní očkovací látky Vám proto kdykoli rádi sdělíme na vyžádání !

Od 1.1. 2023 je dle aktuálně platné legislativy kompletní administrace Návrhu na lázeňskou péči a Návrhu na léčebně RHB péči v odborné léčebně povinností (nikoli jen možností) tuto léčbu doporučujícího (navrhujícího) specialisty ... Pokud Vám tedy Váš specialista doporučí tento typ léčby, je povinen Vám vyplnit i příslušný návrh ... Pevně doufáme, že tato alternativa nenastane, nicméně pokud i přes výše uvedenou změnu v legislativě doporučí Váš specialista vyplnění návrhu u nás, je tato naše administrativní činnost, kterou vykonáváme za jiného lékaře a nad rámec našich zákonem stanovených povinností, zpoplatněna ! 

Před vypracováním a sepsáním Návrhu na lázeňskou péči či Návrhu na léčebně RHB péči v odborné léčebně požadujeme od indikujícího lékaře specialisty písemnou zprávu se všemi potřebnými údaji – tedy jednoznačná formulace indikace či doporučení lázeňské či ústavní RHB léčby, typ lázeňské léčby – komplexní x příspěvková, číslo indikace, diagnosa slovy + kódem dle MKN10, fakultativně i doporučená destinace lázeňské či RHB léčby ... Za vlastní indikaci lázeňské či ústavní RHB léčby odpovídá vždy indikující specialista, neručíme tedy za kladné vyřízení návrhu ze strany zdravotní pojišťovny !

U zdravotních prohlídek do zaměstnání (vyšetření zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení na žádost zaměstnavatele, pracovně lékařské služby) požadujeme od zaměstnavatele kompletně vyplněnou žádost o prohlídku s uvedením všech zákonem stanovených náležitostí (pracovní zařazení, náplň práce, pracovní režim, úvazek, kategorie, případná rizika a podobně) ... Bez výše uvedeného nelze prohlídku do zaměstnání provést respektive nevyplněný prázdný tiskopis bez jakýchkoli údajů a razítka zaměstnavatele nelze potvrdit !

 

 © MUDr. Pavel Sillinger s.r.o. 2024.

Tvorba webových stránek: www.enext.cz